Me er godt i gang med fellestrening av gjeterhund på Osterøy. Har hatt to samlingar på Hartveit med bra oppmøte. Framover er det laga denne plan i samarbeid med Askøy og Martin Andre Helgesen.

På Askøy forgår trening i Erdal hjå Martin og på Osterøy hjå Audun.

 

Søndag 16/03 Martin kl 10-14

Onsdag 19/03 Audun kl 16.30- så lenge det er lyst ute.

Onsdag 26/03 Martin kl 16.30-19.30

Onsdag 02/04 Audun kl 16.30-19.30

Onsdag 09/04 Martin kl 16.30-19.30

 

Me ønskjer å ta kr 100,- pr. hund pr. gang. Håpar alle føler det er rimeleg med tanke på tilrettelegging av tilbud og veiledning.

Det er med instruktør/instruktørar på kvar samling.

Gje melding på førehand de som ønskjer å delta.

 

Gjeterhundnemnda