Dark Overlay

Lokallagsstyre Osterøy Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Mons Kjetil Vevle Leder 917 43 411
Tormod Bruvik Nestleder +4797739759
Jostein J. Revheim 1. Varamedlem 414 34 488
Torstein Skjerping 2. Varamedlem 902 90 384
Espen Espevoll Vevle Styremedlem 476 22 327
Kjell Lohne Kasserer 906 29 957
Trine Skistad Sekretær 917 43 400