Undersøkelse av avføringsprøver (telling av parasittegg) er viktig for oppklaring av sjukdom som kan skyldes endoparasitter, for å få oversikt over parasittstatus i flokken, ved vurdering av behandlingsbehov og ved undersøkelse for anthelmintikaresistens.

Både Veterinærinstituttet og NVH har laboratorier som tar i mot prøver for parasittologisk undersøkelse. Helsetjenesten for sau har sammen med Veterinærinstituttet i Oslo utarbeidet Parasittpakken som består av utstyr til prøvetaking av 5 dyr og en ferdig frankert og adressert konvolutt for innsending.

Denne pakka er tilgjengeleg hjå Osterøy Veterinærklinikk, tlf.:  56394429 eller epost: osteroyveterinarklinikk@gmail.com

Les meir om prøvetakinga, gjennomføring etc. på http://www.animalia.no/Sauehelsenett/Diagnsotikk/Endoparasitter/