Alle sauer bør vaksineres senest 14 dager før første lamming. I år kommer påsken tidlig, de som starter lamming før den 15.04 bør ringe snarest.

Ring 56394429 mellom 08.00-10.00.

 

Med hilsen

Hallgrim Andersen
Veterinær MDVF
P.b 48
5291 Valestrandsfossen
Tlf: 97950102

 

 

Bilde: logo henta frå google (denne linken)