Til medlemene i Osterøy lammering

Hausten nærmar seg, og det er tid for å planlegga haustsesongen i lammeringen.

Hausten 2012 hadde me første leveranse i veke 36, og det passa bra i fjor. Eg har derfor sett opp første leveranse veke 36 (2.- 9. sept.) også i år.

Vidare har eg sett opp  Veke 38, veke 39, veke 40, veke 41, veke 42, veke 43, veke 44 og veke 46.  Dette er dei same vekene  som me leverte i 2011 og 2012.

Veke 36 og veke 42 til  veke 45 er det sesongtillegg, (høgare engrospris og ekstra grunntilskot til saman kr 3,50 pr kg)  på vaksen sau, dette for å unngå slakting av vaksen sau i ein hektisk lammesesong.

Innmelding av slakt vert som i fjor, meld inn til Nortura, helst på Internett,  eller telefon 80030360.

Eg håpar at desse leveringsvekene passar, og at Nortura kan henta dyr i dei vekene me har sett opp. Er det noko du vil forandra på eller noko du lurar på, så ta kontakt på  telefon 41201840.

 

Med helsing
Eiliv Veseth