Meir informasjon om dette samt leveringsveker for vår 2018 finn de HER. Sjå spesielt nedst side 2 for info om tilbakemelding.