Alle sekkar må merkast med namn, adresse, leverandørnr og antall sekkar.

Meld inn på førehånd til:

Mons Kjetil (91743411)
Else (90940438)

Fint om de sender ein SMS.