Dei som leverer til Fatland må setje sekkane i huset. Til Nortura kjem det bil mellom 18.00 og 19.00

Meld inn til (gjerne sms)

Else - 90940438

Ronny - 93057053

Til dei som leverer på bilen er det svært viktig at sekkane vert stua godt heilt frå starten. Bruk gjerne ein spikar til å stikka hol på sekkane. Då vert det lettare å få ut lufta i dei som ikkje er fullstappa med ull. Trakk sekkane godt saman, og fyll heilt til taket på bilen. Legg sekkane med botnen fram, då er dei lettare å stabla. Skriv medlemsnummeret i botnen av sekken og antal sekkar levert og avsendar på sida av sekkane. Då vert  det mykje enklare for ullstasjonen å sortera på kvar leverandør.

Kom litt refs etter forrige ullevering at sekkane i det fremste rommet var for dårleg stua. For å få plass til alt vart sekkar frå enkelte leverandørar spreidde i fleire rom, som førte til mykje ekstraarbeid under sorteringa på ullstasjonen.

Dette MÅ me gjera betre denne gongen!