Hengar står på utstillingsplassen heile dagen fram til kl. 20. Alle må melda inn ulla og stabla sekkane fint.

Innmelding til Else: 909 40 438 innan onsdag kl. 12. 

Dato for Nortura kjem...