Bilen står der mellom kl. 18 - 21. Alle må melda inn ulla og stabla sekkane fint. 

Innmelding til Else: 909 40 438 innan tysdag 18. november