Bilen står på utstillingsplassen kl. 19-20. 

Innmelding til Mons Kjetil tlf.: 917 43 411.

Merk sekkane med leveringsnummer, namn og antall. 

Ull er gull :)