Fatland: Innmelding til Else Hartveit Seilen innan onsdag kl. 12, helst SMS til 909 40 438. Bilen vert ståande onsdag mellom kl. 15 og 21. Her må det stablast fint!

Nortura: Innmelding til Mons Kjetil Vevle innan torsdag kl. 12, helst SMS til 917 43 411. Bilen vert ståande torsdag mellom 17 og 18.