Felleskjøpet sine sider kan gje svar. Sjå linken under for meir informasjon om dei nye kraftfôrtypane.

Informasjon om nye kraftfôrtypar

Felleskjøpet har for tida også tilbod på kraftfôr.