Veterinær Halgrim Andersen kjem for å snakka om det dagsaktuelle temaet  "Rett behandling av innvollssnyltarar".

Halgrim tek føre seg det siste aktuelle innanfor området. Målet er at innvollsnyltarar ikkje skal påverka saueproduksjonen negativt i høve til dyrevelferd og økonomi.

I tillegg vert det informasjon angåande drifta av oppsamlingshuset på Grønskaret.


Mat vert det óg.

Alle interesserte er velkomne.

Vel møtt!