Norsk Nursery er konkurranse i bruk av gjetarhund for unghundar opp til 3 år.  Innleiande rundar går fire plassar i Norge 22. - 23. oktober. Dei 35 beste går videre til finalen her på Osterøy i november.

Bana vil verta på Rolland. Går i klasse 3 med deling og singling (ikkje merka dyr).  Sau vert NKS. Utgang ca 260-280 m.

Me legg opp til oversiktleg plass for publikum. God plass til parkering.  

Matservering.

Ta turen til Rolland desse dagane og sjå landets beste unghundar i aksjon!!!

Gjeterhundnemda
Osterøy Sau og Geit
 
Besøk gjerne NSG sine sider for meir informasjon som reglement etc. Norsk Nursery.