Fana/Arna/Åsane og Osterøy har felles kåringssjå. I fjor var me på Stend, og i år er det Osterøy sin tur. Me reknar med at det vil verta kåra ca. 100 verlam av ulike rasar.

Me vil oppfordra alle til å bruka kåra verlam i buskapen, på kåringa er det godt tilbod på verlam av dei fleste sauerasane. Alle som er med i Sauekontrollen kan møta med dei beste verlamma til kåring, og me vil oppfordra alle i kontrollen til å ta verlam med til kåring!

Kåringsreglane finn du HER.

Kort frå reglane:

- Lammet må ha lammeindeks på minst 110.

- På kåringa gjev dommarane poeng for Kropp, Bein, Ullkvalitet og Ullmengd. Poengskalaen er frå 5 til 10, og minstekrav til å verta kåra er 6 poeng.

- Lammeindeks og dei 4 dommarpoenga vert så summert saman, og minstekrav for å verta kåra er 140 poeng.

 

Eiliv Veseth