Radøy Sau og Geit
har beitevandring
hjå Johannes Helland
mandag 15.06 kl 1900
Forsøksringen kjem og orienterer