Radøy Sau og Geit skiper til fjøsmøte hjå Tomas Risnes på Risnes torsdag 28.09 kl 19.00
Kristen Risnes tek for seg tema: utplukk av livlam saulam/værlam.
Det vert for det meste eit praktisk møte, med eit lite innslag av enkel  teori, og korleis me kan nytta tilgjengelige hjelpemidler i avlen.
Enkel bevertning