1. Medlemsmøte og julemøte
  2. 2 ullinnsamlingar
  3. Kåringsjå i Nordhordland
  4. Lam til ungdomsskulen
  5. Verving av nye medlemmmer
  6. Tur til Hillesvåg ullvarefabrikk
  7. Holdvurdering av jur/sau