1. MEDLEMSMØTER
2. ULLINNSAMLINGER
3. KÅRINGSSJÅ I NORDHORDLAND
4. LAM TIL UNGDOMSSKULEN
5. VERVING AV NYE MEDLEMMER
6. OPEN GARD
7. FJØSMØTER