Leiaren i HSG Nils Inge Hitland vert med og orienterer om aktuelle saker og utfordringer framover,
Det vert utdeling av gåvepremiar etter kåringssjået
Maten er som vanleg juletallerken, og kostar kr 300.- pr person
Påmelding til Edgar Grindheim innan 11.12
edgar.grindheim@hfk.no, eller sms til 92203158.