Landbrukssjef Torill Mulen blir med og orienterer om aktuelle saker.

Utdeling av gåvepremier etter kåringssjået.

Prisen i år er kr 250,- pr pers.

Bindane påmelding til Ivar Soltveit innan 28.nov.

Send sms til 94163234, eller e-post: ivar.soltveit@a-k.no

 Styret i Radøy sau og geit