Laurdag 06.10 vert det felles kåringsjå for Radøy , Austrheim og Lindås og Meland sau og geit . Arrangementet  går føre seg i sammenheng  med landbruksdagen på Austrheim  slik som dei to siste åra .

Utstillinga vert utafor Austrheimhallen .

Alle utstillarar må vere på plass til kl 08.30 .

Det er særs viktig at alle overheld dette klokkeslettet .

Påmelding innan tirsdag 02.10 til Randi Undertun e-post runde@broadpark.no  eller tlf 92220179.  Det må opplysast om produsentnummer og individnummer på lamma som skal kårast. Kåringsavgifta er kr 100 pr kåra lam. Det blir IKKJE høve å fjerne lam frå utstillinga før den er avslutta.