Lisbeth Hektoen frå Animalia er foredragsholdar, det vert både teoretisk og praktisk del

Påmelding til Kåre Hole  99347989, ka-hole2@online.no innan 02.02.2014