Radøy Sau og Geit

Det blir medlemsmøte mandag 17.12.2012 klokka 20.00
på Smiths møte og selskapslokaler

 

Karluf Håkull frå Nortura kjem og orienterer korleis kvaliteten på slaktet frå Radøy er, markedsutsikter, kor langt dei er komen med ny klasse på ull og utfordringane me har framover i sauehaldet.  Eventuelt visst det er noko de lurer på (kom gjerne med spørsmåla på ein e-post til meg så skal eg formidle dei vidare slik at han er førebudd)

Utdeling av gåvepremiar etter kåringssjået

Det blir  som vanleg servert juletallerken, pris 260,- pr. pers.

Bindane påmelding til Ivar innen 10.12 send sms telefon 94 16 32 34 eventuelt e-post:  ivar.soltveit@a-k.no

I vinter hadde me besøk av Wyllie Wilson som hadde fosterteljing. Han har tid til fleire besetningar. Gje beskjed til underteikna (pr epost)om de vil ha teljing, også dei som hadde i fjor. Han klypper også sauer visst det er interesse for det. Flink saueklyppar, var hjå meg i vår.

 

For styret

Kåre Hole

Ka-hole2@online.no

99 34 79 89