Det er forhandlet fram rabatter ved Apotek 1 Knarvik (apoteket på nedsiden av veien) for medlemmer av Radøy, Austrheim, Masfjorden og Lindås og Meland Sau og Geit. Avtalen gjelder fra 1.april og på utvalgte preparater - oversikt er sendt på email til det enkelte medlem.

NB! Medlemmene må dokumentere medlemskap i et av lagene for å få rabatten.

Alle oppfordres til å benytte seg av rabattene - da står vi sterkere når neste års avtale skal forhandles.