Radøy Sau og Geit skiper til tur til Osterøy tirsdag 27/3, med avreise frå Taule (frå Kåre Hole) klokka 18.30

Me skal sjå på samlingsplassen for slakt som dei har laga på Grønskaret, og høyra om erfaringane deira so langt. Dei heldt også på å skipa lammering, litt om korleis det fungerer.

Deretter skal me ned til Audun Seilen for å sjå på den nye løysinga han har laga i fjøset sitt. Han har Islandsk forkasse og automatisk kraftfortildeling slik som kydna har i dei nye lausdriftfjøsane.

Me samlar oss i bilar på Taule og spleiser på bensin til dei som kjører.
Saualslaget spanderer rundstykker og kaffi, og for å berekna maten treng me påmelding til turen innan laurdag 24/3 til Kåre Hole sms til 99347989, eller epost ka-hole2@online.no
 

mvh
Kåre Hole