Dark Overlay

Lokallagsstyre Røldal Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Kati Must Nybø Leder 917 57 457
Kjetil Småbrekke Nestleder 970 90 101
Erik Inge Bakka Styremedlem 922 16 526
Dag Sverre Ekkje Kasserer 470 39 248
Tore Hamre Sekretær 456 01 794