Med dårleg vêrmelding held me til innomhus i Holmen. Alle som skal kåre lam må ta med presenning og eigne grindar til kåringa. Hugs at lamma må vere tørre.

Det vert matsalg, kr 50 pr pers. Me grillar pølser og karbonader og sel kaffi og kaker.

Til slutt vert det premiering til beste vêr i kvar klasse.

Vel møtt!