Det blir årsmøte på Ringheimskafe`n 10.02.2017 kl 20.00

Årsmøtemiddag blir kl 21.00

Påmeldingsfrist for middagen er 06.02.20017

Påmelding til: Kim Meeg tlf: 46843805