Vanlege årsmøtesaker.

Veterinær Hildegunn Mugås vert med og snakkar om fôring fram mot klypping/lamming.

Saker til årsmøtet må vera styret i hende innan 01.02.20.

 

Voss Sau og Geit spanderer lammesteik til middag, så meld deg på. 

Grunna maten vert det påmelding innan 03.02.20 til Kristina Jordalen, tlf: 97563604.

Vel møtt!