Vanlege årsmøtesaker.

Innkomne saker må vera styret i hende innan måndag 14.02.22. 

 

Det vert servert pizza, inkludert drikke, kaffi og noko attåt. 

Grunna mat er det bindande påmelding innan torsdag 10.02.22, på SMS til Kristina Jordalen, tlf: 97563604.

Vel møtt! 

Styret