Det blir gjeterhundtrening på jordbruksskulen hver Onsdag kl 19.00 frem til påske.

kontaktperson: Ivar Haug Tlf: 97150041