Dette er gjort for å minimere kontakten mellom folk med tanke på smittespreiing.

 

For å få ei god og praktisk gjennomføring av dette ynskjer me tilbakemelding om kven som ynskjer å kåra lam i haust, det er også ynskjeleg så tidleg som mogeleg å få oversikt over ca antal lam hjå den enkelte. Dette for å betre å kunne planleggje den praktiske delen av kåringa.

 

Kåringa vil skje i starten av oktober, me kjem tilbake med tidspunkt når me har eit opplegg klart.

 

Innmelding av lam til kåring skjer på same måte som tidlegare.

 

 Tilbakemelding innan 28 sept. om de ynskjer kåring og ca tal på lam.

 

Send til Kjetil Rødland: kroedlan@online.no eller tlf 911 79 771.

 

Mvh.

Voss sau og geit. Vaksdal sau og geit. Vossestrand sau og geit og Granvin sau og geit.