Påmelding: SMS til Karluf Håkull, tlf: 97165537, eller e-post: karluf.hakull@nortura.no.

Innan fredag 04.10.19.

 

Merk at alle lam skal ha med utfyllt eigenerklæringsskjema om besetninga sin helsetilstand. Kåringsreglement og eigenerklæringsskjema finn du i linken her: 

 

http://www.nsg.no/karing-sau/category701.html