Klauvboksen står hjå Rune Gjeraker på Løno, og kan hentast og leverast der. Boksen skal vaskast og desinfiserast etter bruk. 

Om du ynskjer å bruka boksen, ta kontakt med Rune Gjeraker på førehand, tlf: 97083292.

 

I januar 2020 er det planlagt kurs i klauvskjering med Karluf Håkull. Der vil også Felleskjøpet vera tilstades for å demonstrera rett bruk av boksen. Meir info om kurset kjem når det nærmar seg.