Vårmøte

Vårmøte Voss sau og geit onsdag 22. mars

Park Hotel kl 19.30.

Salssjef Pål K. Dalløkken frå OSID kjem og held kurs i

bruk av OSID sin lesarstav og lesarutstyr for

elektronisk øyremerke.

VEL MØTT!

Helsing sauelaga på Voss og omegn