Voss, Vaksdal og Vossestrand Sau og Geit inviterer til fagmøte på sau, onsdag 29.03.23 kl 19:00, i kantina på gamle Yrkesskulen på Bryn, Brynaskogen 27.

Program for kvelden:

Spesialveterinær i Animalia, Vibeke Tømmerberg:  

- Fokus på å forebygga lammetap og sikra god dyrevelferd

- Sjukdom hjå lam, leddbetennelse og skurv 

- Aktuelt frå Helsetjenesten

 

Rådgjevar i Felleskjøpet, Anders Borgen Brekke:

- Våronn, klargjering/stell av beite og eng i forhold til sau

- Foring av kopplam og sluttfôring av slaktelam

  

Grunna matserveringa vert det påmelding. Send sms til Kristina Jordalen, tlf: 97563604, innan 26.03.23.

Vel møtt!