Dark Overlay

Lokallagsstyre Vossestrand Sau og Geit

Navn Verv Telefon Epost
Jon Atle Jordalen Leder 992 91 852
Knut Skjervheim Nestleder 468 25 540
Einar Selland Styremedlem 975 42 641
Lars Arne Hemre Kasserer 481 15 276
Stig Erlend Jordalen Sekretær 915 78 861