Vi viser til artikkel om dette temaet hos NSG. Klikk inn på artikkelen og fyll ut spørreskjema om du har opplevd skade!