Torsdag 21.03.2013 arrangerer Lindås og Meland Sau og Geit ”Fagmøte før lamming”.

Program:

Ein vil visa den nye filmen til Animalia med tema: Helse og velferd i lamminga – gode rutiner fra paring til utslipp

Sauebonde Inge Einar Jordalen frå Vossestrand: Slik gjer eg det i lamminga for å redda flest mogleg lam

Enkel servering

Håper dette er interessant for dei fleste og møte er ope for alle.(Du treng ikkje vera frå Lindås eller Meland)

Stad: Dalheim Hundvin

Tidspunkt: kl 19.30