Svenn Arne er statsvitar og har klare meiningar om kvifor intekta i landbruket sakkar akterut i høve til anna lønsinntekt.

Her finn du notat og ein kronikk som Svenn Arne har skrive:

Kronikk Trønderavisa 23. januar i år

Kva tener bonden?

Det er stor påmelding og utsendingar frå så godt som alle lokallaga.

Du finn program, sakliste og valnemda si innstilling her:

Program 

Sakliste

Valnemda si innstilling