Det ligg no klar ny avtale med Apotek 1. Prislista vert ikkje lagt ut på nette, då dette ikkje var lovleg.

Alle må vise medlemskort for å få rabatt.