Hordaland Sau og Geit                             

Innkalling Årsmøte Hordaland Sau og Geit, 26. februar 2022.

Stad: Thon Hotel Sandvin, Norheimsund. 

Stad: Thon Hotell Sandvin, Norheimsund.

Kl. 10.00 Kaffi og rundstykke.

Kl. 10.30 Registrering.

Kl. 10.45 Namneopprop, opning av årsmøtet.

Kl. 11..00 Velkomen til årsmøte med leiar tale

Kl. 11.15 Årsmøtet med årsmøtesaker.

Kl. 11.30 Pause m/kaffi

Kl. 11.45 Årsmøte med årsmøtesaker

Kl. 13.00 Middag

Kl. 14.00 Årsmøtet held fram med årsmøtesaker.

Kl. 15.00 Pause m/kaffi.

Kl. 15.15 Årsmøte held fram med årsmøtesaker.

 

Årsmøtet slutt ca. klokka 16.00.

NB: Kvart lokallag har 1 utsending pr. 50 medlemar.

Påmelding til Kjetil Rødland  kroedlan@online.no  innan 6.februar          

Kostnaden med årsmøte blir betalt av HSG