Fredag kveld kjem leiar i Norges Bondelag, Nils T Bjørke. Han tek føre seg; Vestlandslandbruket sin plass i den nye landbruksmeldinga. 

Årsmøtemiddagen vert hjå Ivar Løne. Her får vi servert smalahove og anna godt. Under årsmøtemiddagen skal det delast ut utmerkingar til fleire som har bidrege med innsats for småfehaldet i Hordaland.

Laurdag vert det årsmøtesaker og landsstyremedlem i NSG Ove Holmås skal ha innlegg. 

Innkalling

Program for årsmøte i HSG   

Sakliste        

  Ivar Løne serverer smalahove i stabburet