Fredag kveld vert det føredrag av Jostein Ljones frå Hordaland Bondelag; Vestlandslandbruket sin plass i den nye landbruksmeldinga. Under årsmøtemiddagen skal det delast ut utmerkingar til fleire som har bidrege med innsats for småfehaldet i Hordaland.

Laurdag vert det årsmøtesaker og landsstyremedlem i NSG Ove Holmås skal ha innlegg. 

Program for årsmøte i HSG    

Sakliste                                                                           

Børrea Schau-Larsen ønske oss velkomen til Solstrand