Hordaland Sau og Geit                             

 

 

Til lokallaga

Innkalling til årsmøte i Hordaland Sau og Geit 2018

 

Årsmøtet i Hordaland Sau og Geit blir halde på Stord Hotell, Kjøtteinsvegen 67, Stord laurdag 24. februar.

Frammøte laurdag 24. februar kl. 09.30.

Innkomne saker må vera Hordaland Sau og Geit i hende innan onsdag 8. februar 2018.

Prisar:

Kr 1.550,- pr. pers. i enkeltrom

Kr 1.250,- pr. pers. i dobbeltrom

Prisane inkluderer årsmøte m/overnatting frukost søndag, lunsj laurdag, festmiddag og kaffipausar.

Dagpakkepris pr. person: årsmøte m/lunsj ikkje festmiddag kr. 475.-

Dagpakkepris pr. person: årsmøte, kaffipausar, lunsj og festmiddag kr. 955,-

Årsmøteutsendingane/lokallaga betaler på hotellet.

Påmelding til Karluf Håkull e- post karluf.hakull@nortura.no tlf. 97165537

Frist for påmelding til årsmøtet er fredag 10. februar 2018.                     

Styret vil oppmoda alle lokallag til å stilla med representant(ar) til årsmøtet. Dersom du som leiarar  ikkje kan stilla, kontakt styremedlemmer/vara for og sikra deltaking på årsmøtet.

Hugs: Til årsmøte kan kvart lokallag stille med ein utsending pr. 50 påbegynt medlem.

Årsmelding og valoversikt vert sendt ut direkte til årsmøteutsendingane når årsmeldinga er klar.

Sakliste og program ligg ved.

 

Med venleg helsing

Hordaland Sau og Geit

Karluf Håkull