Knut Sygnestveit vert takka av etter 2 år i styret

Ny leiar Reidar Kallestad takkar avtroppande for arbeidet som styreleiar i perioden 2010-2017

Nytt styre er:

Reidar Kallestad Leiar
Kjetil Rødland Nestleiar
Arnt Bakke  
Tor Arne Sandvik  
Oddmund Hildal  
Ola Steinsland 1. vara
Kato Hilleren 2. vara
Helen Hellestveit 3. vara

Stolte prisvinnarar for beste ver av 2015-årgang. Frå venstre: Elin Morken(Sjeviot). I midten Gjermund Neteland(Spæl) på vegne av son sin Heine Neteland og til høgre Ole Sævareid(NKS) GRATULERER!Sander Hindenes ventar på velfortjent premie som fylkesmeistar i bruk av gjetarhund frå leiar i Gjetarhundnemda Audun Seilen.T

Takk til årsmøteutsendingar og gjestar for eit godt årsmøte!