Det har vore god påmelding til årsmøtet denne gongen og vi ser fram til hyggelege dagar. Til dei som enno ikkje har meldt seg på, gjer dette til Kjetil Rødland, e-post: kjetil.rodland@tverberg.com tlf. 911 79 771 innan torsdag 16. februar.

Her finn du:

Innkalling      Program       Sakliste  

Helsing

Styret i HSG