Det har vore stor påmelding til årsmøtet denne gongen og vi ser fram til hyggelege dagar.

Her finn du:

Program  -   Sakliste  -   Deltakarar

Helsing

Styret i HSG

Egil Øvstebø og Anita Jordalen vart takka av etter fleire års innsats i styret på årsmøtet i 2015